Metināšanas palīglīdzeklis RECA WELDSPRAY 400ML

Ūdeni saturošs, silikonu un šķīdinātājus nesaturošs, videi draudzīgs un efektīvs līdzeklis metināšanas tehnoloģijai. Neļauj metināšanas šļakatām pielipt pie degļa galviņām, sagatavēm, metināšanas robotiem un metināšanas sprauslām.


  • Sastāvs uz ūdens bāzes
  • Videi draudzīgs
  • Bez smaržas
  • Fizioloģiski nekaitīgs

Ievērībai:

  • Tikai lietošanai pirms metināšanas un ar pietiekamu ventilāciju. Metināšanas procesa laikā drošības apsvērumu dēļ tā lietošana ir aizliegta, un kannu jāglabā ārpus bīstamās zonas.

RECA ķīmijas produkta ikona - uzliesmojošs


Detalizētākai informācijai par produktu un tā iegādes iespējām sazinieties ar SIA Visico Fastening Systems

SKU: 0897010400000