Ampack membrānas un lentas

Ampack logo

Augstas kvalitātes produkti ir svarīgs priekšnoteikums hermētiskā slāņa optimālai darbībai. Izmantojot Ampack, Jums tiek piedāvāts daudz vairāk: ne tikai katra atsevišķa detaļa, bet arī visu detaļu kopums ir izšķirošs, lai noteiktu drošību un vērtību saglabāšanu ēku celtniecībā. Aiz vispusīgas strukturālo procesu izpratnes un praktisku tehnisko konsultāciju pakalpojumu slēpjas vairāk nekā 60 gadu pieredze būvniecības nozarē.